Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies.
Shirt Shirt Shirt Enföld Enföld Shirt Enföld Enföld Shirt Shirt Enföld Shirt Enföld Enföld 8wnXP0kO
 • Home
 • Wonen & Leven
 • Wonen
 • Woonkwaliteit
 • Ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van een woning
Maak een afspraak

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

 • Voorwaarden
 • Procedure
 • Uitzonderingen
 • Regelgeving

Voorwaarden

Alleen woningen of kamerwoningen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden. Gebouwen of gebouwgedeelten zonder woonfunctie, zoals een fabriekspand, niet.

JurkNude Norse Norse JurkNude Projects Norse Projects kZuPTlwOXi

Procedure

Als bewoner van een ongeschikte of onbewoonbare woning kunt u bij de gemeente een onderzoek tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid aanvragen. De gemeente mag ook zelf het initiatief nemen en ook andere overheden (gewest, OCMW, ...) en sociale (woon)organisaties kunnen een verzoek indienen. De gemeente moet elke klacht over woningkwaliteit of overbewoning beschouwen als een verzoek om de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op te starten.

Het is aangewezen om de eigenaar of verhuurder van de woning eerst schriftelijk op de hoogte te brengen van de problemen. De gemeente beschikt over modelbrieven waarin de bewoner zijn klachten aan de eigenaar kan overmaken.

Onderzoek van de woning en beslissing

Wonen-Vlaanderen voert het technische onderzoek van de woning uit. De inspecteur adviseert de burgemeester over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de woning.

Na afloop hoort de burgemeester de betrokken partijen (verhuurder en bewoners) en neemt een eindbeslissing. Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren:

Elke woning die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen op een Vlaamse inventaris.

Gevolgen voor eigenaars en verhuurders

Als eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning is het de bedoeling dat u uw woning zo snel mogelijk weer in orde brengt. Als de woning na 1 jaar nog steeds op de inventaris staat, zult u als eigenaar een heffing voor ongeschikte en onbewoonbare woningen moeten betalen, tenzij de inventarisbeheerder u een vrijstelling of opschorting heeft toegekend. Meer informatie vindt u in de brochure 'ongeschiktheid onbewoonbaarheid'.

Uitzonderingen

In noodsituaties gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring niet snel genoeg (wachten op inspectie en advies van Wonen-Vlaanderen, de betrokken partijen horen). In situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is, kan de burgemeester zelf optreden.

De burgemeester kan in toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht, bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring, zolang die maatregelen in verhouding staan tot de risico's.

Regelgeving

Decreet houdende de Vlaamse WooncodeShirt Shirt Shirt Enföld Enföld Shirt Enföld Enföld Shirt Shirt Enföld Shirt Enföld Enföld 8wnXP0kO

Op 1 februari 2008 zijn de huidige kwaliteitsnormen in werking getreden.

Maak een afspraak

Contactinfo

Externe websites

 • Woningkwaliteitsbewaking
Jeans 'molly' Ltb Ltb Jeans 'molly' Denim Blauw Ltb Denim Blauw N8mwn0
Tobania
Gemeentehuis Wetteren
Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren
T 09 369 00 50, 
 • Sitemap
 • Privacyverklaring
 • Cookiebeleid